Start

In de wijk,

voor de wijk

en door de wijk

Activiteitencentrum De Zuid-Pool en Wijkkerngroep Purmer-Zuid

 

De Zuid-Pool, een levend centrum

 

Het activiteitencentrum levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk, de activering van kwetsbare groepen en het bevorderen van maatschappelijke participatie van alle bewoners. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van de Purmer-Zuid.

Purmer-Zuid, een leefbare wijk

 

 

Iedere leefbare wijk verdient een activiteitencentrum zoals De Zuid-Pool. Wijkbewoners zetten zich daartoe vrijwillig in om dit mogelijk te maken. Dit vanuit de gedachte dat de bewoners zelf 'de wijk' zijn.

Purmerend, een levendige stad

 

Zoals bij iedere stad van de grootte zoals die van Purmerend heeft iedere wijk zijn specifieke kenmerken. Deze diversiteit die een stad zo levendig maakt, wordt ingevuld door iedere wijk een eigen karakter te geven. De dynamiek van de wijk verdient gerichte aandacht en activiteiten.

Welkom

Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale plek in de Purmer-Zuid en een centrale plek voor de wijkbewoners. Er worden veel creatieve, actieve en educatieve activiteiten en workshops gehouden. De Wijkkerngroep Purmer-Zuid is een wijkbewonersorganisatie en richt zich op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

 

Het gebouw De Zuid-Pool is eigendom van de Stichting Kinderopvang Purmerend en biedt onderdak aan de kinderopvang en aan de Stichting PurmerZuidPool die er wijkgerichte activiteiten organiseert.

 

Zoals het activiteiten centrum wordt beheerd door wijkbewoners worden ook de activiteiten in De Zuid-Pool georganiseerd door wijkbewoners. Met elkaar en voor elkaar en rekening houdend met elkaars mogelijkheden.

Activiteitencentrum De Zuid-Pool maakt deel uit van de keten aan wijkpleinen en gastlocaties die over de stad verspreid liggen. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, ontwikkeling en advies.