Start

 

www.PURMERZUIDPOOL.nl

 

 

Wijkkerngroep Purmer-Zuid

 

De wijkkerngroep is een platform voor en door bewoners.

 

Het platform zet zich in voor een leefbare en veilige woonomgeving voor allen die bij de wijk betrokken zijn.

 

 

www.PurmerZuidPool.nl is een gezamenlijk initiatief van de Wijkkerngroep Purmer-Zuid, wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool en Wijkkrant Purmer-Zuid.

Bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties die actief zijn voor en in de wijk kunnen gebruik maken van de platform om informatie te delen met de wijkbewoners.

 

Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool

 

In het wijkactiviteitencentrum worden activiteiten georganiseerd voor en door wijkbewoners.

 

Het activiteitencentrum wordt volledig beheerd door wijkbewoners en bekostigd uit de activiteiteninkomsten.

 

 

Wijkkrant Purmer-Zuid

 

De Wijkkrant wordt geschreven voor bewoners en samengesteld door bewoners.

 

De wijkkrant geeft informatie en achtergronden over zaken die in de wijk spelen of de wijk raken.

 

 

 

PURMER-ZUID, EEN PRACHTWIJK OM IN TE WONEN