Start


www.PURMERZUIDPOOL.nlWijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool


In het wijkactiviteitencentrum worden activiteiten georganiseerd voor en door wijkbewoners. Het activiteitencentrum wordt volledig beheerd door wijkbewoners en bekostigd uit de activiteiteninkomsten. Zou u het leuk vinden om een rol te spelen bij dit wijkinitiatief? Neem dan s.v.p. contact met ons op: info@purmerzuidpool.nl 

www.PurmerZuidPool.nl is de website van wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool.


Bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties die actief zijn voor en in de wijk kunnen gebruik maken van dit platform om informatie te delen met de wijkbewoners.


PURMER-ZUID, EEN PRACHTWIJK OM IN TE WONEN
DE ZUID-POOL, EEN PRACHTPLEK OM ELKAAR TE ONTMOETEN