Partners

ONZE PARTNERS


Op deze pagina treft u een overzicht aan van de partners waarmee wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool samenwerkt aan een leefbare en veilige wijk.

BEVRIJDINGSDAG KINDERVRIJMARKT


Jaarlijks, op 5 mei, organiseren de wijkkerngroep en De Zuid-Pool de jaarlijkse kindervrijmarkt in wijkpark De Driegang.


De vrijmarkt begint om 8.00 uur en eindigt om 14.00 uur.


Contact: info@purmerzuidpool.nl

SPURD SPORT EN SPEL


SPURD organiseert beweging, sport en spel in de wijk.
Informatie: www.spurd.nl

KINDEROPVANG PURMEREND


Stichting Kinderopvang Purmerend verzorgt de kinderopvang in de Purmer-Zuid.


Informatie: www.kinderopvangpurmerend.nl

 GASTVROUWEN EN - HEREN


Om de activiteiten in goede banen te leiden, de bezoekers een prettig gevoel te geven en te informeren en voor alle verder voorkomende werkzaamheden, zoeken wij vnog vrijwilligers die in en om ons wijkactiviteitencentrum willen helpen.


Contact: info@PurmerZuidPool.nl

OGEN EN OREN


Ogen en Oren draagt bij aan de veiligheid in onze wijk.
Informatie: www.ogenenoren.com

CLUP WELZIJN


Organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke ondersteuning.


Informatie: www.clup.nl

 WIJKKERNGROEP PURMER-ZUID


De wijkkerngroep heeft leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving als centraal thema. Heeft u suggesties die bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk, dan kan de kerngroep u helpen deze te realiseren.Contact: kerngroep.purmerzuid@gmail.com

BOOMGAARD GROENEWOUDOp de hoek van de Westerweg en de Groene weg ligt een boomgaardje dat wordt onderhouden door wijkbewoners.
                                                                  Informatie: https://nl-nl.facebook.com/BoomgaardGroenewoud/

WIJKKRANT PURMER-ZUID


Samengesteld voor en door bewoners. Informatie: www.wijkkrantenpurmerend.nl