Wijkkerngroep Purmer-Zuid

WIJKKERNGROEP PURMER-ZUID


SAMEN STERK VOOR DE WIJK


De Wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft leefbaarheid van de woonomgeving als centraal thema.


Zij adviseert daarover gevraagd en ongevraagd aan de gemeente en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de wijk.


De gemeente heeft zich in haar beleid 'van buiten naar binnen werken', verplicht om wijkbewoners nadrukkelijk te betrekken bij belangrijke ingrepen in de woon- en leefomgeving.


De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners en is er voor wijkbewoners. Als ervaringsdeskundigen en bewoners weten wij wat er speelt in de wijk, wat wijkbewoners belangrijk vinden en hoe ze initiatieven en ideeën gezamenlijk succesvol kunnen realiseren.


De wijkkerngroep heeft daartoe regelmatig overleg met de wijkwethouder, politie, handhaving en team buurttoezicht, wijkmanager en maatschappelijke organisaties en instellingen die actief zijn in de wijk.


Zo heeft de wijkkerngroep in de afgelopen twintig jaar zich onder andere actief ingezet voor o.a. de (her)inrichting van speeltuintjes, de reconstructie van diverse straten, bouwplannen, het groenbeheer en onderhoud aan infrastructuur in de wijk, het openhouden van wijkcentrum De Zuid-Pool, het behoud van wijkpark De Driegang als parkaanzicht, de realisatie van de hondenontmoetingsplek in De Driegang etc.


Daarnaast organiseert de wijkkerngroep, samen met wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool, de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt in de wijkpark De Driegang.


De Wijkkerngroep Purmer-Zuid is ook de uitgever van de Wijkkrant Purmer-Zuid, die wordt geschreven voor en samengesteld door wijkbewoners.


IDEE OF SUGGESTIE?


Heeft u een goed idee of een suggestie die bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk? Laat het ons weten en wij willen u graag ondersteunen om het een succes te laten worden.


CONTACT


kerngroep.purmerzuid@gmail.com


Wijkpark De Driegang


Het wijkpark is een groene oase in onze wijk waarin mensen kunnen genieten van de rust maar waar ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd. O.a. door SPURD Sport & Spel, scholen, de kinderopvang en vanuit het wijkactiviteitencentrum.


Enige jare terug werden de ruim 150 kastanjebomen in het park aangetast door de kastanjebloederziekte. Alle bomen gingen dood. De gemeente had in die periode geen budget om voor herplanting te kunnen zorgdragen. Door de gezamenlijke inzet van de wijkkerngroep en de gemeente is er op een creatieve wijze gezocht naar oplossingen. Met als eindresultaat dat er nu weer een mooi en volgroeid, van bomen voorzien, park ligt.

HONDENONTMOETINGSPLEK


Na vele klachten, suggesties en ideeën te hebben verzameld zijn bewoners en wijkkerngroep gezamenlijk opgetrokken om het hondenbeleid te verbeteren.


Een van de zaken die daaruit is voortgekomen is dan niet alleen de duidelijkheid over de uitlaatroutes is toegenomen maar ook dat er meer wederzijds begrip is ontstaan.


Kers op de taart werd de hondenontmoetingsplek die geheel door wijkbewoners zelf werd aangelegd.

BEVRIJDINGSDAG KINDERVRIJMARKT


Al vele jaren is de kindervrijmarkt, ter gelegenheid van Bevrijdingsdag, een geweldig succesvol kinderevenement in Purmerend.


Vele honderden kinderen proberen op 5 mei hun spulletjes te ruilen en te verkopen.


Het evenement wordt georganiseerd door De Zuid-Pool en de wijkkerngroep en is trots dat ze de prijs voor het meest duurzame evenement van de gemeente Purmerend mocht ontvangen.